Mattijs Reinen

Mattijs gidst al jaren mensen door het land van taal en tekst. Wat klein begon op bijzondere locaties in de IJmond bij Young Art Text, liep volledig uit de hand. Tegenwoordig doceert Mattijs Nederlands aan middelbare scholieren, geeft hij sessies creatief schrijven, leidt hij bezoekers langs een Zee van Staal en is hij als dichter op maat actief met een ouderwetse typemachine. Dit alles combineert hij met zijn functie als algemeen directeur van het Verborgen Tekstmuseum.

Tags: schrijven, voordragen, organiseren, dichten op maat

%d bloggers liken dit: